Kalendarium

Under året skapar vi olika event och temaveckor på Thörnströms Kök, Kockbaren, Privata Rum och Studio Thörnström.

Thörnströms Kök

Inga inplanerade event med anledning av Covid -19

Privata Rum

Inga inplanerade event med anledning av Covid -19